Ajuntament d'Alella

escut
  • Codi oficial estadístic: 0800390004
  • Adreça: Pl. Ajuntament, 1
  • Codi postal i localitat: 08328 Alella
  • Comarca: Maresme
  • Població 2018: 9.764
  • Telèfon: 93-5552339
  • Fax: 93-5400328
  • NIF: P0800300F
  • Alcalde President: Il·lm. Sr. Andreu Francisco Roger
  • Adreça electrònica: ajuntament@alella.cat
  • Web: http://www.alella.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat