Benvolguts i benvolgudes internautes,

 

Com a secretari de cooperació i coordinació de les Administracions Locals em plau donar-vos la benvinguda a la pàgina web de la Direcció general d’Administració Local, la pàgina web ja ben coneguda com a MUNICAT www.gencat.cat/municat .

 

La nostra pàgina web, el Municat, és l’eina al servei dels ens locals de Catalunya i dels ciutadans en general on es pot trobar tota mena d’informació sobre els ens locals: des de les adreces, telèfons i composició dels plens dels Ajuntaments, fins els canvis en el mapa local, les subvencions adreçades als ens locals o els resultats dels processos electorals... A més, es poden efectuar links a les pàgines webs dels ens locals i a altres webs relacionades, per saber les notícies que s’han produït en un àmbit territorial determinat o fins i tot conèixer l’estat del temps a nivell local. També es pot seguir l’actualitat més immediata a través del twitter, @muni_cat.  En definitiva, la pàgina web municat és un punt de trobada i intercanvis d’experiències entre tots els actors del món local: alcaldes, regidors, funcionaris, treballadors municipals, entitats ciutadanes, proveedors, consultors, formadors i sobretot els ciutadans.

 

El Municat va ser renovat profundament i es va transformar tant a nivell visual (adaptació al PIV  Gencat) com a nivell intern (nova tecnologia de base de dades, nou entorn PHP, nova distribució de menús, nous continguts, etc.), per tal d’adaptar-se als nous temps i convertir-se en una eina àgil i, sobretot, accessible.  

 

Desitgem que la pàgina web Municat us sigui de gran utilitat i un bon referent del món local per a tots vosaltres.

 

Benvinguts!


 Joaquim Ferrer i Tamayo

Secretari de Cooperació Coordinació de les Administracions Locals