Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

  • Comarca: Osona
  • Territori: Barcelona
  • Àmbit territorial: Catalunya Central
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat