Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

Objectius i competències- La promoció econòmica de la ciutat de Vic, la comarca d'Osona i el seu entorn territorial.
- La realització d'activitats formatives en matèria de promoció de l'ocupació, formació laboral i empresarial.
- La gestió de programes de foment de l'ocupació i desenvolupament econòmic promoguts per institucions públiques o privades.
- El disseny, la programació, la gestió i l'execució de les actuacions municipals relacionades amb la inserció i la formació laboral, la creació d'ocupació i la lluita contra l'atur.
- La informació empresarial i realització de programes que suposin la millora de l'estructura econòmica, especialment aquells que incideixen en l'àmbit de les empreses.
- Impulsar polítiques industrials i d'emprenedoria, innovació i coneixement.
- La realització d'estudis de caràcter econòmic i propostes de planificació estratègica.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat