Aigües d'Osona, SA

  • Comarca: Osona
  • Territori: Barcelona
  • Àmbit territorial: Catalunya Central
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat