Aigües d'Osona, SA

Objectius i competències


Abastament d'aigua en alta.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat