Urbanitzadora Mas Xirgu, SL

  • Codi oficial estadístic: 9902238000
  • Adreça: Pl. del Vi, 1
  • Codi postal i localitat: 17004 Girona
  • Comarca: Gironès
  • Telèfon: 972-419000
  • Fax: 972-419016
  • NIF: B17262015
  • President/Presidenta: Sr./Sra. Vacant
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat