Consorci Leader Pirineu Occidental

Objectius i competències


Desenvolupament econòmic i social del seu àmbit territorial, promoure l'execució de projectes d'inversió que generin ocupació o millorin la qualitat de vida, assolir, gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial en el marc d'aplicació de la metodologia LEADER del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat