Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

Objectius i competències


Promoure la diversificació econòmica i social, per a impulsar el desenvolupament econòmic del seu àmbit territorial. Gestionar i optimitzar els recursos econòmics del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2007-2013, mitjançant una estratègia de desenvolupament local amb enfocament Leader.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat