Consorci Escola Itinerant de Música i Dansa del Pallars


Pressupostos i liquidacions

Excel Dades de l'ens Excel Dades dels ens amb informació disponible
Bústia de contacte: hlap.presidencia@gencat.cat