Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals (CTXAC)

Objectius i competències


a) Prestar serveis culturals als municipis integrants de la xarxa.
b) Incentivar l'intercanvi d'iniciatives culturals entre els diversos municipis i altres elements integrants de la xarxa.
c) Facilitar el reequilibri territorial dels serveis culturals als ciutadans.
d) Optimitzar els recursos materials i humans que cadascun dels municipis destina als serveis culturals.
e) Promoure iniciatives de producció en tots els àmbits de la creació contemporània: arts visuals, escèniques, musicals, multimèdia, literària, etc.
f) Captar recursos externs provinents d'altres administracions o espònsors privats.
g) Editar tota mena de publicacions, en qualsevol suport, especialment adreçades al debat sobre la creació contemporània.
h) Facilitar l'intercanvi entre els gestors culturals, tècnics i polítics, de les ciutats integrants del Consorci.
i) Promoure i organitzar cursos de formació en matèria de gestió cultural.
j) Coordinar els esforços o objectius de les persones i de les entitats interessades a aconseguir el mateix que el Consorci declara com a propis, o bé d'altres anàlegs o concomitants, i estimular la seva participació.
k) Qualsevol altra finalitat que els membres consorciats vulguin encomanar-li en el terreny de la cultura.

Forma de gestió: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat