Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya

Objectius i competències


Rendibilització social en benefici dels ciutadans, en els àmbits del cicle integral de l'aigua i del medi ambient, de l'experiència acumulada pels municipis a través de les seves empreses i entitats gestores.

Forma de gestió: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat