Consorci de les Vies Verdes de Girona

Objectius i competències


a) La planificació, l'execució i la gestió de les Vies Verdes de les comarques de Girona.
b) En general, la coordinació de totes aquelles actuacions encaminades a la viabilitat d'aquest projecte.
c) El manteniment i la millora del traçat i les connexions entre els diferents traçats.
d) L'ampliació i extensió de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines.
e) El suport a les iniciatives socioculturals relacionades amb el traçat.
f) La promoció de l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport.
g) La promoció de l'ús pels vianants de les Vies Verdes.
h) La coordinació de les institucions, federacions i administracions relacionades amb els objectius del Consorci i la promoció de les Vies Verdes.
i) L'ajut, el suport i l'assessoria a d'altres iniciatives semblants.
j) L'impuls per a l'obtenció de totes les subvencions que sigui possible.

Forma de gestió del servei: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat