Consorci Municipal del Camp

Objectius i competències


a) Coordinar i dirigir de manera conjunta la prestació de serveis municipals que siguin de l'interès dels municipis consorciats.

B) L'intercanvi d'experiències en matèria de gestió local, així com l'establiment conjunt de relacions amb d'altres adminsitracions públiques, organismes i entitats de qualsevol tipus, per a la defensa de postures comunes en relació amb els serveis prestats pel Consorci.

Forma de gestió: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat