Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs

Objectius i competències


A. Promoure la transformació del sector C4 de la Modificació del PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs, impulsant la configuració a l'àrea del Besòs d'un àmbit d'activitats acadèmiques, universitàries, docència, investigació i relacions universitat empresa.

B. Garantir una unitat d'acció pública en l'àmbit del sector d'actuació C4 de la Modificació del PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs, orientada especialment a la formació del planejament urbanístic, la seva execució i conservació.

Forma de gestió: directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat