Consorci Pla d'Urgell Desenvolupament

Objectius i competències


Assolir, gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial per les iniciatives comunitàries PRODER o de naturalesa semblant, així com de qualsevol altra línia d'ajut a què es pugui acollir per aconseguir els seus objectius.

Forma de gestió: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat