Consorci Grup d'Acció Local Pallars-Ribagorça

Objectius i competències


La promoció econòmica i social dels municipis i comarques del seu àmbit territorial i, específicament, té com a objectiu assolir, gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial per la iniciativa comunitària LEADER+ o altres programes de naturalesa semblant, així com qualsevol altre ajut a què es pugui acollir amb el mateix objecte.

Forma de gestió: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat