Consorci Ruta Minera

Objectius i competències


a) Impulsar, desenvolupar, gestionar i comercialitzar els productes que s'acullin a la marca turística RUTA MINERA, ubicats en els termes municipals de Fígols, Vallcebre, Saldes, Cercs o Guardiola de Berguedà.

b) Impulsar, orientar i donar suport a iniciatives econòmiques, culturals, esportives o de qualsevol altre tipus que puguin tenir relació amb la marca turística RUTA MINERA, d'acord amb els ajuntaments membres del Consorci.

c) Participar en les diverses instàncies i iniciatives de desenvolupament econòmic i turístic de la comarca del Berguedà, província de Barcelona o la Comunitat Autònoma de Catalunya, si s'escau, sense detriment de la participació directa de cadascun dels ajuntaments membres del Consorci.

Forma de gestió del servei: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat