Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Objectius i competències


Garantir la participació i col.laboració en la gestió integral de l'espai protegit, de les diferents administracions públiques amb competències concretes en l'àmbit territorial, i en concret: promoure l'ordenació de l'espai natural com a tal, així com la seva corresponent gestió; informar sobre les activitats que afectin l'espai requerint a l'administració competent pel compliment de l'acordat; vetllar pel compliment de la legislació i planejament vigent; promoure inversions i serveis propis de l'espai; fomentar l'aprofitament racional dels recursos de l'espai i el millorament de les condicions de vida de la població permanent, tot afavorint la recuperació del patrimoni residencial i els habitatges abandonats; establir acords de col.laboració amb altres entitats sense ànim de lucre, que coincideixin essencialment amb els objectius del Consorci i col.laborar amb les autoritats competents en l'àmbit d'espais protegits.

Forma de gestió: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat