Consorci del Besòs

Objectius i competències


Garantir una unitat d'acció pública en el seu àmbit territorial d'actuació, orientada a la prestació de serveis públics i a la formació del planejament urbanístic, la seva gestió, així com l'execució i conservació d'obres ordinàries i d'urbanització.

Forma de gestió: Directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat