Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès

Objectius i competències


Promoció d'activitats econòmiques, creació d'empreses i foment d'ocupació. Informació i/o gestió de nous fons, subvencions, ajudes o bonificacions tant de caire econòmic-financer com fiscal, que puguin ésser d'interès per a les empreses i municipis.

La promoció del turisme mitjançant la divulgació dels recursos naturals dels municipis integrats i la realització d'estudis i projectes d'inversió en aquest sector.

Forma de gestió: directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat