Consorci per a la Recollida Comarcal de Residus Sòlids Urbans

Objectius i competències


Prestar el servei de recollida, transport i eliminació o abocament dels residus dels municipals de la comarca d'Osona que deleguin les seves competències en aquesta matèria al Consell Comarcal.

Forma de gestió: Directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat