Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals del Baix Camp

Objectius i competències


a) La constitució, l'explotació, la conservació i el manteniment de les instal·lacions necessàries per fer les operacions de tractament, reciclatge i deposició controlada de residus sòlids municipals i assimilables

b) El foment de l'aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge tant dels residus municipals com dels assimilables a municipals que puguin ser acollits.

c) Autoritzar la deposició i codeposició dels residus municipals i recaptar les taxes legalment establertes sobre residus assimilables a municipals.

Forma de gestió: Directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat