Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya


Organismes depenents

ADMI: Organismes autònoms de caràcter administratiu
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat