Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d'Osona

Objectius i competències


a) La construcció, l'explotació, la conservació i el manteniment d'una planta de tractament, reciclatge i deposició controlada de residus sòlids municipals i assimilables

b) El foment de l'aplicació de la recollida selectiva i de plantes de reciclatge tant dels residus urbans com dels industrials inerts i les runes que puguin ser acollits

c) Autoritzar la deposició i codeposició de residus inerts i recaptar les taxes sobre residus industrials assimilables a urbans legalment establerts, provinents d'Osona.

Forma de gestió: indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat