Agència de Desenvolupament del Berguedà

Objectius i competènciesEl desenvolupament de mesures i accions per afavorir una major cohesió i coordinació interorganitzativa, i augmentar la competitivitat i el desenvolupament global de la comarca del Berguedà. L'Agència actua, per tant, com a motor de desenvolupament del territori.

Els objectius principals són:
- L'impuls de la competitivitat i la innovació
- La dinamització i la facilitació del mercat de treball
- L'assistència tècnica i el foment del desenvolupament territorial
- L'impuls d'infraestructures
- La defensa i el desenvolupament del Medi Ambient i el foment d'energies alternatives
- El foment del turisme
Forma de gestió: directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat