Consorci Besòs Tordera

Objectius i competències


a) Control d'abocaments d'aigües residuals

b) Sanejament en alta (col.lectors i depuradores)

c) Recuperació d'espais de ribera

d) Educació i promoció mediambiental

e) Coordinació ens consorciats

Forma de gestió: directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat