Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Objectius i competències


Construcció, conservació i manteniment de les obres i instal.lacions d'una planta de tractament i eliminació dels residus i qualsevol altra activitat que puguin derivar-se de l'esmentat tractament i eliminació. El Consorci se subroga a l'activitat inicial de l'Ajuntament de Mataró amb plena transferència de drets i obligacions.

Forma de gestió: Directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat