Mancomunitat de Municipis del Galzeran

Objectius i competències


La Mancomunitat, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, promourà les activitats i prestarà els serveis públics en les matèries següents:
a) Defensa del medi ambient, equilibri ecològic i ordenació del territori.
b) Mobilitat i transport públic.
c) Serveis i promocions culturals, socials i assistencials.
d) Promoció de l'ocupació i promoció econòmica.
e) Mecanització administrativa i serveis informàtics.
f) Radiodifusió i telecomunicacions.
g) Cooperació i solidaritat i foment de l'esport.
h) Seguretat ciutadana i protecció civil.
i) Dinamització dels serveis juvenils.
j) Obres i serveis a la via pública
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat