Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues per a l'abastament d'aigua potable

Objectius i competències


a) Establir i construir un abastament d'aigua potable, el seu manteniment i prestació del servei a tots els municipis que integrin la Mancomunitat

b) Totes les activitats encaminades a la instal.lació, reforma, manteniment i explotació del servei objecte de la Mancomunitat, s'efectuaran per aquesta, a través dels seus òrgans de govern i d'administració, quines decisions obligaran als respectius ajuntaments.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat