Consell Comarcal del Vallès Oriental

escut
 • Codi oficial estadístic: 8104190004
 • Adreça: Miquel Ricomà, 46
 • Codi postal i localitat: 08401 Granollers
 • Comarca: Vallès Oriental
 • Població 2018: 406.289
 • Telèfon: 93-8600700
 • Fax: 93-8790444
 • NIF: P5800010J
 • President: Il·lm. Sr. David Ricart Miró
 • Gerent: Sr. Ignasi Valls Vilaró
 • Adreça electrònica: ccvo@vallesoriental.cat
 • Web: http://www.vallesoriental.cat/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat