Conselh Generau d'Aran


Composició del Ple

Partit políticInformació
UA-PSC-CPNom: Francés X. Boya Alós
Càrrec: Sindic
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
UA-PSC-CPNom: Maria Vergés Pérez
Càrrec: Conselhèra
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
UA-PSC-CPNom: Juan Antonio Serrano Iglesias
Càrrec: Conselhèr
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
UA-PSC-CPNom: Francisco Bruna Capel
Càrrec: Conselhèr
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
UA-PSC-CPNom: Amador Marqués Atés
Càrrec: Conselhèr
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
UA-PSC-CPNom: Oriol Sala Sánchez
Càrrec: Conselhèr
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
UA-PSC-CPNom: Héctor Manero Vicente
Càrrec: Conselhèr
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
UA-PSC-CPNom: José Canut Herraiz
Càrrec: Conselhèr
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
UA-PSC-CPNom: Àngela Cases Andreu
Càrrec: Conselhèr
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
CDA-PNANom: César Ruiz-Canela Nieto
Càrrec: Conselhèr
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
CDA-PNANom: Rosa Mari Salgueiro Pujòs
Càrrec: Conselhèra
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
CDA-PNANom: José Antonio Boya Quintana
Càrrec: Conselhèr
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
CDA-PNANom: Òscar Canut Cónsul
Càrrec: Conselhèr
Nomenament: 18-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat