Consell Comarcal de l'Urgell

escut
 • Codi oficial estadístic: 8103850006
 • Adreça: Agoders, 16
 • Codi postal i localitat: 25300 Tàrrega
 • Comarca: Urgell
 • Població 2018: 36.243
 • Telèfon: 973-500707
 • Fax: 973-500666
 • NIF: P7500003D
 • President: Il·lm. Sr. Salvador Bonjoch Guim
 • Gerent: Sr. Jaume Granyó Pons
 • Adreça electrònica: consell@urgell.cat
 • Web: http://www.urgell.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat