Consell Comarcal del Tarragonès

  • Població 2018: 252.790
  • Àmbit territorial: Camp de Tarragona
  • Comarca: Tarragonès
  • Territori: Tarragona
  • Àmbit territorial: Camp de Tarragona
  • Mapes web interactius:
          - Comarca
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat