Consell Comarcal del Tarragonès

escut
 • Codi oficial estadístic: 8103630008
 • Adreça: Carrer de les Coques, 3
 • Codi postal i localitat: 43003 Tarragona
 • Comarca: Tarragonès
 • Població 2018: 252.790
 • Telèfon: 977244579
 • Fax: 977-244513
 • NIF: P9300002D
 • President: Il·lm. Sr. Joan Martí Pla Pla
 • Gerent: Sra. Isabel Vidal Gibert
 • Adreça electrònica: cctarragones@tarragones.cat
 • Web: http://www.tarragones.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat