Consell Comarcal de la Selva

escut
 • Codi oficial estadístic: 8103470005
 • Adreça: Pg. de Sant Salvador, 25-27
 • Codi postal i localitat: 17430 Santa Coloma de Farners
 • Comarca: Selva
 • Població 2018: 169.029
 • Telèfon: 972-842161
 • Fax: 972-840804
 • NIF: P6700002F
 • President: Il·lm. Sr. Salvador Balliu Torroella
 • Gerent: Sr. Martí Pujals Castelló
 • Adreça electrònica: comarca@selva.cat
 • Web: http://www.selva.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat