Consell Comarcal de la Segarra


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, una espiga esfullada d'ordi d'or posada en pal amb tants grans com municipis tingui la comarca; la bordura componada d'or i de gules. Per timbre una corona mural de comarca.
Data d'aprovació:
Data de publicació en el DOGC: 10-DES-90
DOGC núm.: 1378
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Emblema
EmblemaDescripció: Símbol de color vermell-marronós (pantone 483) que té forma quadrada, amb la vora dentada de manera irregular i un cercle blanc al centre. A sota d'aquest element figuren les grafies "CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA" de color verd (pantone 377) i amb el tipus de lletra Franklin Gothic.
Data d'aprovació: 17-MAR-09
Data de publicació en el DOGC: 15-ABR-09
DOGC núm.: 5359
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat