Consell Comarcal del Priorat

escut
 • Codi oficial estadístic: 8102900000
 • Adreça: Plaça de la Quartera, 1
 • Codi postal i localitat: 43730 Falset
 • Comarca: Priorat
 • Població 2018: 9.296
 • Telèfon: 977-830119
 • Fax: 977-830564
 • NIF: P9300009I
 • President: Il·lm. Sr. Xavier Gràcia Juanpere
 • Gerent: Sr. Joan Reig Roman
 • Adreça electrònica: consellcomarcal@priorat.cat
 • Web: http://www.priorat.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat