Consell Comarcal del Pla d'Urgell

escut
 • Codi oficial estadístic: 8102710007
 • Adreça: Prat de la Riba, 1
 • Codi postal i localitat: 25230 Mollerussa
 • Comarca: Pla d'Urgell
 • Població 2018: 36.740
 • Telèfon: 973-711313
 • Fax: 973-600477
 • NIF: P7500012E
 • President: Il·lm. Sr. Joan Trull Borràs
 • Gerent: Sr. Joan Torrent Solsona
 • Adreça electrònica: consell@plaurgell.cat
 • Web: http://www.plaurgell.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat