Consell Comarcal del Pallars Jussà

escut
 • Codi oficial estadístic: 8102520002
 • Adreça: Soldevila, 18
 • Codi postal i localitat: 25620 Tremp
 • Comarca: Pallars Jussà
 • Població 2018: 13.091
 • Telèfon: 973-650187
 • Fax: 973-652831
 • NIF: P7500014A
 • President: Il·lm. Sr. Constantí Aranda Farrero
 • Gerent: Sr. Josep Maria Ardanuy Tarrat
 • Adreça electrònica: consell@pallarsjussa.net
 • Web: http://www.pallarsjussa.org/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat