Consell Comarcal d'Osona

  • Població 2018: 158.334
  • Àmbit territorial: Comarques Centrals
  • Comarca: Osona
  • Territori: Barcelona
  • Àmbit territorial: Catalunya Central
  • Mapes web interactius:
          - Comarca
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat