Consell Comarcal de la Noguera

escut
 • Codi oficial estadístic: 8102340003
 • Adreça: Passeig d'Àngel Guimerà, 28-30
 • Codi postal i localitat: 25600 Balaguer
 • Comarca: Noguera
 • Població 2018: 38.708
 • Telèfon: 973-448933
 • Fax: 973-445324
 • NIF: P7500005I
 • Presidenta: Il·lma. Sra. Concepció Cañadell Salvia
 • Gerent: Sr. Josep Baldillou Salvans
 • Adreça electrònica: consell@ccnoguera.cat
 • Web: http://www.ccnoguera.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat