Consell Comarcal del Montsià


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'argent, un mont de sinople de 4 cims sostingut sobre una faixa ondada d'argent sostinguda sobre un peu ondat d'atzur; bordura componada d'or i de gules. Per timbre una corona de comarca.
Data d'aprovació: 14-SEP-05
Data de publicació en el DOGC: 29-SEP-05
DOGC núm.: 4479
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat