Consell Comarcal del Gironès

escut
 • Codi oficial estadístic: 8102060009
 • Adreça: Riera de Mus, 1-A
 • Codi postal i localitat: 17003 Girona
 • Comarca: Gironès
 • Població 2018: 190.786
 • Telèfon: 972-213262
 • Fax: 972-213573
 • NIF: P6700003D
 • President: Il·lm. Sr. Quim Roca Ventura
 • Gerent: Sra. Sílvia Bartrolí Besalú
 • Adreça electrònica: info@girones.cat
 • Web: http://www.girones.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat