Consell Comarcal de la Garrotxa

escut
 • Codi oficial estadístic: 8101920002
 • Adreça: Av. Onze de Setembre, 22
 • Codi postal i localitat: 17800 Olot
 • Comarca: Garrotxa
 • Població 2019: 57.590
 • Telèfon: 972-274900
 • Fax: 972-271594
 • NIF: P6700007E
 • President: Il·lm. Sr. Santi Reixach Garriga
 • Gerent: Sr. Sergi Martí Arau
 • Adreça electrònica: ccgarrotxa@garrotxa.cat
 • Web: http://www.garrotxa.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat