Consell Comarcal del Garraf

escut
 • Codi oficial estadístic: 8101730008
 • Adreça: Pl. Beatriu de Claramunt, 7
 • Codi postal i localitat: 08800 Vilanova i la Geltrú
 • Comarca: Garraf
 • Població 2018: 149.103
 • Telèfon: 93-8100400
 • Fax: 93-8100055
 • NIF: P5800020I
 • Presidenta: Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta
 • Gerent: Sra. Mila Arcarons Oferil
 • Adreça electrònica: ccgarraf@ccgarraf.cat
 • Web: http://www.ccgarraf.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat