Consell Comarcal del Barcelonès

escut
 • Codi oficial estadístic: 8101360009
 • Adreça: C/ de les Tàpies, 4
 • Codi postal i localitat: 08001 Barcelona
 • Comarca: Barcelonès
 • Població 2018: 2.254.642
 • Telèfon: 93-3189315
 • Fax: 93-3187479
 • NIF: P5800012F
 • President: Il·lm. Sr. Francesc Josep Belver Vallès
 • Gerent: Sr. Jaume Vendrell Amat
 • Adreça electrònica: consell@barcelones.cat
 • Web: http://www.barcelones.cat/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat