Consell Comarcal del Baix Empordà

escut
 • Codi oficial estadístic: 8101080001
 • Adreça: Carrer Tarongers, 12
 • Codi postal i localitat: 17100 La Bisbal d'Empordà
 • Comarca: Baix Empordà
 • Població 2017: 132.906
 • Telèfon: 972-642310
 • Fax: 972-641003
 • NIF: P6700009A
 • President: Il·lm. Sr. Joan Català Pagès
 • Gerent: Sr. Francesc Brull Martorell
 • Adreça electrònica: consell@baixemporda.cat
 • Web: http://www.baixemporda.cat/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat