Consell Comarcal de l'Anoia

escut
 • Codi oficial estadístic: 8100690004
 • Adreça: Plaça Sant Miquel, 5
 • Codi postal i localitat: 08700 Igualada
 • Comarca: Anoia
 • Població 2018: 119.089
 • Telèfon: 93-8051585
 • Fax: 93-8050611
 • NIF: P5800006H
 • President: Il·lm. Sr. Xavier Boquete Saiz
 • Gerent: Sr. Vacant
 • Adreça electrònica: consell.anoia@anoia.cat
 • Web: http://www.anoia.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat