Consell Comarcal de l'Alt Penedès

  • Població 2018: 108.122
  • Àmbit territorial: Metropolità
  • Comarca: Alt Penedès
  • Territori: Barcelona
  • Àmbit territorial: Barcelona
  • Mapes web interactius:
          - Comarca
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat